Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


eyepiece
1. แว่นในกล้องจุลทรรศน์หรือกล้องโทรทรรศน์ซึ่งอยู่ปลายด้านที่ใช้ตามมอง คือ ด้าน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eคำศัพท์แนะนำหมวด E

กลับขึ้นด้านบน