Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


extension (เอ็คซเทน-ฌัน) n.
1. ต่อ, ยืด, ยาวยืด, ยืดนาน
2. ขยาย, กว้างขวาง, อ้า, กาง, ขึง, แผ่กว้าง
3. ส่วนที่ต่อออกไป, ส่วนขยาย, ส่วนเพิ่มเติม, ส่วนประกอบ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eคำศัพท์แนะนำหมวด E

กลับขึ้นด้านบน