Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


express (เอ็คซพเรซ-) n. adj. vt. adv.
1. แสดง (ความรู้สึก, ความปรารถนา)
2. แสดงความคิดออกมาเป็นคำพูด, แสดงความหมาย, เครื่องแสดง
3. ถ้อยคำ
4. สีหน้า
5. แจ่มแจ้ง
6. ด้วยถ้อยคำแจ่มแจ้ง
7. โดยเฉพาะ, พิเศษ, คนเดินหนังสือพิเศษ, ขบวนรถไฟพิเศษ, ด่วน
8. ทอน(จำนวนในพีชคณิต), จำนวนในพีชคณิตที่ประกอบด้วยเครื่องหมายบวกลบ, นิพจน์

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eคำศัพท์แนะนำหมวด E

กลับขึ้นด้านบน