Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


explanatory (เอ็คซพแลน-อะโทริ) adj.
1. ชี้แจ้ง, อธิบาย, คำอธิบาย, เหตุผล

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eคำศัพท์แนะนำหมวด E

กลับขึ้นด้านบน