Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


expiration (เอคซพิเร-ฌัน) n.
1. หายใจออก, หายใจ
2. ดับขันธ์, สิ้นลมหายใจ, ตาย
3. (สัญญา) หมดอายุ, สูญไป, สิ้นกำหนด

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eคำศัพท์แนะนำหมวด E

กลับขึ้นด้านบน