Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


expectant (เอ็คซเพค-แท็นท) adj.
1. คาดว่าจะมี, คาดหมาย, ขีดที่คาดหมายไว้
2. ทึกทักเอา, ถือเอา, ถือเป็นแน่, เชื่อ
3. หวัง, ความหวังที่จะได้รับมรดก
4. หวังจะเป็นมารดา, (หญิง) มีครรภ์
5. คอย, คอยอย่างใจจดใจจ่อ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eคำศัพท์แนะนำหมวด E

กลับขึ้นด้านบน