Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


execute (เอค-ซิคยูท) vt.
1. ทำให้สำเร็จ, สนอง (โองการ)
2. กระทำ, ปฎิบัติ (แผนการ), บริการ (กฎหมาย)
3. จัดการมรดก, จัดการ
4. เขียน, สลัก, เล่น (เพลง)
5. สำเร็จ (โทษ), ประหาร

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eคำศัพท์แนะนำหมวด E

กลับขึ้นด้านบน