Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


excuse (เอ็คซคยูซ-) n. vt.
1. คำแก้ตัว, แก้ตัว, ขอโทษ
2. ไม่ถือความผิด, ยอมรับคำแก้ตัว, ยกโทษให้
3. ปลดเปลื้อง, ปลดเปลื้องความผิด
4. อนุญาต, ขออนุญาตสิ่งที่ทำขึ้นใช้อย่างขอไปที

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eคำศัพท์แนะนำหมวด E

กลับขึ้นด้านบน