Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


exclusive (เอ็คซคลู-ซิฝ) adj.
1. เว้นไว้แต่, ไม่นับ, นอกจาก
2. (สโมสร, สมาคม) เลือกเฟ้นผู้ที่เข้าเป็นสมาชิก
3. กำหนด, (ราคา, อย่างเดียว, เฉพาะ, แต่ผู้เดียว, เงื่อนไข) ซึ่งไม่รวมอย่างอื่น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eคำศัพท์แนะนำหมวด E

กลับขึ้นด้านบน