Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


exact (เอ็ก-แสคท) adj. vt.
1. แน่นอน, ตรงกับความจริงโดยแท้, ถูกต้องโดยแท้, ละเอียด, เที่ยง, พอดีทีเดียว, ขู่เข็ญเอา, บังคับเอา

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eคำศัพท์แนะนำหมวด E

กลับขึ้นด้านบน