Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


ex libris
1. (เอ็คซไล-บริซ) จากห้องสมุด (ของผู้นั้นผู้นี้) ใช้เป็นป้ายปิดหนังสือแสดงนามเจ้าของ, ดู ex จาก

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eคำศัพท์แนะนำหมวด E

กลับขึ้นด้านบน