Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


evolve (อิฝอลฝ-) vt. vi.
1. แผ่, ส่ง
2. ทำให้ออกมา
3. คิด, ประดิษฐ์, ก่อร่างขึ้น, ค่อยปรากฎขึ้น
4. เจริญขึ้น, ความเจริญ, วิวัฒน์, ค่อยเป็นค่อยไป
5. แปรขบวน, หมุนเวียน, เต้นรำ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eคำศัพท์แนะนำหมวด E

กลับขึ้นด้านบน