Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


evaporate (อิแฝพ-โอะเรท) vt. vi.
1. ระเหย, อุ่นให้กลายเป็นไอ
2. (ความโกรธ) ละลาย, หายไป

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eคำศัพท์แนะนำหมวด E

กลับขึ้นด้านบน