Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


eureka (ยุรี-คะ)
1. "ข้าพเจ้าได้พบแล้ว!" หรือ "ได้ตัวแล้ว!" ซึ่งเป็นถ้อยคำที่ Archimedes กล่าวในขณะที่พบวิธีหาน้ำหนักพิกัดของวัตถุเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของทองคำ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eคำศัพท์แนะนำหมวด E

กลับขึ้นด้านบน