Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


euphemism (ยู-ฟิมิส'ม) n.
1. การใช้ถ้อยคำสละสลวยแทนสิ่งที่ไม่น่าฟัง, ถ้อยคำที่ใช้เพื่อความสละสลวย

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eคำศัพท์แนะนำหมวด E

กลับขึ้นด้านบน