Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


ether n.
1. ธาตุจำพวกหนึ่งกลายเป็นไอได้รวดเร็วใช้เป็นยาสลบ, ชนิดไวไฟที่สุด
2. อากาศธาตุ, อากาศ, ฟ้า

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eคำศัพท์แนะนำหมวด E

กลับขึ้นด้านบน