Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


espousal (เอ็ซเพาส-แอ็ล) n.
1. ยกให้เป็นเมีย, สมรสกับ, รับ (ลัทธิ) เข้าไว้, สนับสนุน (กิจการ)

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eคำศัพท์แนะนำหมวด E

กลับขึ้นด้านบน