Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


ermine (เออ-มิน) n.
1. สัตว์ชนิดหนึ่งตัวยาวมีหนวด, ขนของสัตว์ชนิดนี้ที่ใช้ทำเครื่องนุ่งห่ม

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eคำศัพท์แนะนำหมวด E

กลับขึ้นด้านบน