Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


equipment (อิควีพ-เม็นท) n.
1. จัดให้มี, บรรจุ, หามาใส่, จัดหามาให้, จัดหาเครื่องประกอบ, เครื่องประกอบ, ให้เครื่องมือ, เตรียม

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eคำศัพท์แนะนำหมวด E

กลับขึ้นด้านบน