Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


equi- (อี-ควิ)
1. แปลว่า เท่ากัน คำเช่นนี้มักลงเสียงหนักอย่างคำเดิม หรือที่ อี-

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eคำศัพท์แนะนำหมวด E

กลับขึ้นด้านบน