Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


epitome (อิพีท-โอะมิ) n.
1. ใจความ หัวข้อวัตถุ ถ้อยคำหรือ อาการที่แสดงให้เห็นลักษณะโดยย่อ, ภาพย่อ, เครื่องสรุปลักษณะ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eคำศัพท์แนะนำหมวด E

กลับขึ้นด้านบน