Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


episcopal church
1. นิกายซึ่งมีบิชอปเป็นผู้ควบคุมหมายโดยเฉพาะถึงศาสนาโปรแตสแตนต์นิกายหนึ่งซึ่งมีลัทธิคล้ายคลึงกับศาสนาทางราชการของอังกฤษ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eคำศัพท์แนะนำหมวด E

กลับขึ้นด้านบน