Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


entry n.
1. (ตัวละคร) เข้ามาบนเวที คือ ออกโรง
2. เข้ามา, ดู enter เข้า, ปาก (แม่น้ำ), ทางเข้า, เข้าไป, เข้ามาสู่
3. บวช, เข้าดำเนิน (อาชีพ), เข้าเป็นสมาชิก
4. เข้าชื่อ, ลงชื่อรับเข้าไว้, ลงชื่อ
5. ส่ง (ม้า) เข้าแข่งขัน
6. เข้ารับมรดก, เข้ารับตำแหน่ง, เข้าถือกรรมสิทธิ์
7. กรอก (รายการ), ลงบัญชี, การจดครั้งหนึ่ง ๆ, รายการ
8. ร่วมทำ (สัญญา), รวมอยู่, มีส่วนอยู่, การเกี่ยวพัน), เข้าร่วม (การสนทนา
9. เรื่อมต้น, ลงมือ
10. ยื่นบันทึก (คำคัดค้าน)

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eคำศัพท์แนะนำหมวด E

กลับขึ้นด้านบน