Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


entrepot (อาน-ทเรอะโพ) n.
1. โรงเก็บสินค้า, ที่รวมสินค้า เช่น สิงคโปร์

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eคำศัพท์แนะนำหมวด E

กลับขึ้นด้านบน