Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


entrance vt.
1. (ตัวละคร) เข้ามาบนเวที คือ ออกโรง
2. เข้ามา, ทำให้งงงวย, ดู enter เข้า, ปาก (แม่น้ำ), เข้ามาสู่, เข้าไป, ทางเข้า
3. เข้าเป็นสมาชิก, บวช, เข้าดำเนิน (อาชีพ)
4. ลงชื่อ, ลงชื่อรับเข้าไว้, เข้าชื่อ
5. ส่ง (ม้า) เข้าแข่งขัน
6. เข้าถือกรรมสิทธิ์, เข้ารับตำแหน่ง, เข้ารับมรดก
7. รายการ, กรอก (รายการ), ลงบัญชี, การจดครั้งหนึ่ง ๆ
8. ร่วมทำ (สัญญา), มีส่วนอยู่, รวมอยู่, การเกี่ยวพัน), เข้าร่วม (การสนทนา
9. เรื่อมต้น, ลงมือ
10. ยื่นบันทึก (คำคัดค้าน)

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eคำศัพท์แนะนำหมวด E

กลับขึ้นด้านบน