Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


entitle (เอ็นไท-ท'ล) vt.
1. ให้ชื่อ, จั่วหน้า
2. ให้สิทธิ์, ทำให้สมควรได้รับ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eคำศัพท์แนะนำหมวด E

กลับขึ้นด้านบน