Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


enter (เอน-เทอะ) vt. vi.
1. (ตัวละคร) เข้ามาบนเวที คือ ออกโรง
2. เข้ามา, ปาก (แม่น้ำ), ทางเข้า, เข้ามาสู่, เข้าไป
3. เข้าดำเนิน (อาชีพ), บวช, เข้าเป็นสมาชิก
4. เข้าชื่อ, ลงชื่อรับเข้าไว้, ลงชื่อ
5. ส่ง (ม้า) เข้าแข่งขัน
6. เข้ารับมรดก, เข้ารับตำแหน่ง, เข้าถือกรรมสิทธิ์
7. ลงบัญชี, รายการ, การจดครั้งหนึ่ง ๆ, กรอก (รายการ)
8. มีส่วนอยู่, รวมอยู่, เข้าร่วม (การสนทนา, ร่วมทำ (สัญญา), การเกี่ยวพัน)
9. ลงมือ, เรื่อมต้น
10. ยื่นบันทึก (คำคัดค้าน)

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eคำศัพท์แนะนำหมวด E

กลับขึ้นด้านบน