Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


ensing (เอ็นไซน-) n.
1. เครื่องหมายแสดงตำแหน่งหรือหน้าที่
2. ธง, ธงเรือ, คนถือธง, นายธง
3. นักเรียนทำการนายเรือ, เรือตรี

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eคำศัพท์แนะนำหมวด E

กลับขึ้นด้านบน