Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


enshrine (เอ็นฌไรน-) vt.
1. ตั้งไว้ในที่บูชา, บูชา (ไว้ในหัวใจ), เป็นศาลสำหรับตั้งสิ่งบูชา, ถูกใช้เป็นที่ตั้งบูชา

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eคำศัพท์แนะนำหมวด E

กลับขึ้นด้านบน