Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


enlighten (เอ็นไลท'-น) vt.
1. ทำให้สว่าง, เพื่อมีความหมายว่า ข้างบนข้างใน เข้าไว้, ให้ความสว่าง, ความสว่าง, ความสำเร็จ
2. เช่น, สั่งสอน, บอกแจ้ง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eคำศัพท์แนะนำหมวด E

กลับขึ้นด้านบน