Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


enjoyment (เอ็นจอย-เม็นท) n.
1. สนุก, ชอบ, ความเพลิดเพลิน
2. ทวง (สิทธิ์), เสวย, ได้รับประโยชน์จาก, ได้รับความพอใจจาก
3. ได้ (เปรียบ), ได้รับ (ความไว้วางใน, ความนับถือ), มี (ผู้อ่านมาก, ร่างกายสมบูรณ์)

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eคำศัพท์แนะนำหมวด E

กลับขึ้นด้านบน