Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


engraft (เอ็นกราฟ-)
1. นำไปต่อกันเข้า, ถ้าอักษรที่ตามหลังเป็นตัว b m p ใช้ em-, คำที่ตั้งต้นด้วย en- , em- บางคำใช้ได้เช่นเดียวกับคำที่ตั้งต้นด้วย in- , im-, เช่น, = graft ต่อ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eคำศัพท์แนะนำหมวด E

กลับขึ้นด้านบน