Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


engage (เอ็นเกจ-) vt. vi.
1. หมั้น
2. รับจัางทำงาน, ทำสัญญาจ้าง, สัญญา, จ้าง, ว่าเช่า, ว่าจ้าง, ผูกมัด
3. ขอ (ความช่วยเหลือ)
4. การต่อสู้, ต่อสู้, เข้าแย่ง
5. (เฟือง) ประสานกัน, เข้า (คลัตช์), ขบ (ฟัน)
6. นัดหมาย, นัดพบ
7. ธุระ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eคำศัพท์แนะนำหมวด E

กลับขึ้นด้านบน