Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


enforce (เอ็นโฟซ-) vt.
1. บังคับ, ใช้(กฎหมาย)บังคับ, บังคับการให้เป็นไปตาม(กฏหมาย)

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eคำศัพท์แนะนำหมวด E

กลับขึ้นด้านบน