Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


enclosure n.
1. รั้วหรือกำแพงซึ่งล้อมรอบ, ที่ซึ่งอยู่ภายในวงกั้น, คอก, ที่ล้อมหรือคอก, คำเช่นนี้ลงเสียงหนักเช่นคำเดิม, ถ้าเป็นรูป -ture อ่านว่า เชอะ ถ้าเป็นรูป -dure อ่านว่า เยอะถ้าเป็นรูป -sure อ่านว่าเฌอะ หรือ เฉอะ
2. วัตถุที่สอดไปในซองพร้อมด้วยจดหมาย

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eคำศัพท์แนะนำหมวด E

กลับขึ้นด้านบน