Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


empirical (เอ็มพี-ริแค็ล) adj.
1. (กฎ, หลัก) ที่ได้ตั้งขึ้นไว้โดยอาศัยความสังเกต ไม่ใช่โดยอาศัยเหตุผล

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eคำศัพท์แนะนำหมวด E

กลับขึ้นด้านบน