Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


empire gown
1. เสื้อสะเอวสูงรัดแขนซึ่งนิยมกันในสมัยนะโปเลียนที่ 1 เป็นจักรพรรดิแห่งฝรั่งเศส

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eคำศัพท์แนะนำหมวด E

กลับขึ้นด้านบน