Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


emperor (เอม-เพอะเรอะ) n.
1. จักรพรรดิ, ราชาธิราช, อธิราช, ผู้ปกครองราชอาณาจักร จักรวรรดิ จักรภพ หรือ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eคำศัพท์แนะนำหมวด E

กลับขึ้นด้านบน