Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


emotional (อิโม-ฌะแน็ล) adj.
1. ความรู้สึกดีใจโกรธ รัก, ฉุนเฉียวง่าย, ร้องไห้ง่าย, ดีใจง่าย

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eคำศัพท์แนะนำหมวด E

กลับขึ้นด้านบน