Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


embryology (เอมบริออล-โอะจิ) n.
1. แผนกหนึ่งของชีววิทยาว่าด้วยสัตว์และต้นไม้ที่เริ่มจะกำเนิด

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eคำศัพท์แนะนำหมวด E

กลับขึ้นด้านบน