Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


embrace (เอ็มบเรซ-) n. vt.
1. วงแขน, เอาเข้าไว้ในวงแขน, กอด, สวมกอด
2. รับรอง, ยึดเอา, อ้าแขนรับ, รวบเข้าได้, รวบรวม, รวบ
3. ล้อมรอบ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eคำศัพท์แนะนำหมวด E

กลับขึ้นด้านบน