Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


elucidation (อิลยูซิเด-ฌัน) adj.
1. อธิบายให้แจ่มแจ้ง, ชี้ให้เห็น, เป็นเครื่องชี้แจงเหตุผล

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eคำศัพท์แนะนำหมวด E

กลับขึ้นด้านบน