Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


ellipses (เอ็ลลีพ-ซีส) p.
1. การเว้นถ้อยคำไว้ โดยให้เข้าใจเอาเอง, เช่น ในประโยคว่า "เขาวิ่งเร็วกว่าฉัน (วิ่ง)"

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eคำศัพท์แนะนำหมวด E

กลับขึ้นด้านบน