Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


eligibility (เอลิจิบีล-อิทิ) n.
1. ที่สมควรได้รับเลือก, สิทธิเข้ารับเลือก, น่าเลือก, เหมาะ
2. (ชายหนุ่ม) อันเป็นที่พึงประสงค์ของสตรี, หอม

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eคำศัพท์แนะนำหมวด E

กลับขึ้นด้านบน