Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


elevate (เอล-อิเฝท) vt.
1. ยก, มุมยก, เงย
2. เปล่ง(เสียง) ดังขึ้น
3. แผนผังที่มองมาจากด้านหน้า
4. บำรุงศีลธรรม, บำรุงน้ำใจ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eคำศัพท์แนะนำหมวด E

กลับขึ้นด้านบน