Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


elephantine (เอลิแฟน-ทีน) adj.
1. ของช้าง, เหมือนช้าง, งุ่มง่าม

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eคำศัพท์แนะนำหมวด E

กลับขึ้นด้านบน