Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


electron volt
1. หน่วยวัดพลังเท่ากับพลังที่อิเล็กตรอนได้รับเมื่อไฟฟ้าสูงขึ้นหนึ่งโวลท์

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eคำศัพท์แนะนำหมวด E

กลับขึ้นด้านบน