Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


electron microscope
1. กล้องจุลทรรศน์ที่ใช้อิเล็กตรอน สำหรับดูของเล็ก เช่น ไวรัส

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eคำศัพท์แนะนำหมวด E

กลับขึ้นด้านบน