Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


electromagnetic wave
1. คลื่นที่เกิดด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า หรือไฟฟ้าสลับ เช่น คลื่นวิทยุ คลื่นความร้อน คลื่นแสง และคลื่นเอกซเรย์

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eคำศัพท์แนะนำหมวด E

กลับขึ้นด้านบน