Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


electro-chemistry
1. เคมีเกี่ยวกับไฟฟ้า คำเช่นนี้ลงเสียงหนัก ที่ เลค- หรือที่คำเดิม หรือทั้งสองแห่ง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eคำศัพท์แนะนำหมวด E

กลับขึ้นด้านบน